Bestyrelse

Ligesom resten af FSC organisationen har FSC Danmark en bestyrelse med repræsentanter for sociale, miljømæssige og økonomiske interessenter.

Her på siden kan du se, hvem de er, og hvorfor de har engageret sig i FSC og FSC Danmark

Du kan desuden læse referater af bestyrelsesmøder og andre organisatoriske dokumenter her.

FSC Danmarks bestyrelse repræsenterer mange interesser
Formand, Peter Kristensen

Peter K. Kristensen, Formand, Senior Lead Sustainability Advisor, Ørsted (økonomisk kammer)

"Bæredygtig træbaseret biomasse er afgørende for Danmarks grønne omstilling af energisektoren, da det sikrer, at kraftværkerne kan levere grøn fjernvarme og levere strøm i vindstille perioder. Men for at kunne opnå væsentlige CO2-besparelser sammenlignet med afbrænding af kul og gas skal biomassen være bæredygtig. I Ørsted stiller vi krav til, at den biomasse, vi anvender, er bæredygtig, og her er udbredelsen af FSC-certificering som dokumentation for bæredygtighed vigtig."

Marie Sigvardt, Red Orangutangen

Marie Sigvardt, Næstformand, Programleder, Red Orangutangen (miljøkammer)

"I Orangutang Fonden arbejder vi for at bevare orangutangen og dens naturlige levesteder, Borneos regnskove. Omtrent 75% af den vilde orangutang bestand menes at leve udenfor beskyttede skovområder, hovedsageligt i produktionsskove. Hvis vi skal sikre artens overlevelse, er det derfor nødvendigt, at skabe nogle rammer for et bæredygtigt skovbrug, der sikrer, at både mennesker, dyr og skoven kan eksistere side om side. Vi ser FSC som et af de vigtige redskaber i dette arbejde og ønsker at bidrage til at udbrede kendskabet og øge efterspørgslen på FSC-certificerede produkter."

Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv

Jakob Lamm Zeuthen, Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv (økonomisk kammer)

"Vi er hovedorganisation for handels- og servicevirksomheder i Danmark og vi er glade for den store indsats FSC Danmark gør for vores medlemmer så de styrkes til at overholde regler og markedsføre produkter med FSC-mærket. FSC Danmark er et meget troværdigt og markedsrelevant mærke for vores handelsmedlemmer. Vi ønsker derfor at bidrage til at FSC fortsætter med at udvikle sig til et kommercielt tænkende bæredygtighedsmærke til gavn for virksomhedernes forretning og et styrket bæredygtigt forbrug af træ i det danske samfund."

Kristian Fribo, Bæredygtighedschef, STARK (økonomisk kammer)

Kristian Fribo, Bæredygtighedschef, STARK (økonomisk kammer)

"Som førende leverandør af byggematerialer til dansk byggeri har vi i STARK et ansvar for at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri. Det ansvar løfter vi bl.a. ved at hjælpe vores kunder med at eksekvere deres mål om salg/aflevering af bæredygtigt byggeri på en effektiv måde og med succes. Derudover, udbreder STARK kendskabet til certificerede produkter, gennem uddannelse af vores medarbejdere og ved at øge tilgængeligheden af bæredygtige byggematerialer. Vi følger nøje udviklingen i markedet, og vi arbejder kontinuerligt på at gøre det nemmere for dansk byggeri at vælge bæredygtige alternativer."

Jakob Bressendorf, næstformand, Horn Bordplader

Jakob Bressendorf, Administrerende direktør, Horn Bordplader A/S (økonomisk kammer)

”Vi arbejder hos HORN med en række holistiske tiltag fokuseret på fremme af bæredygtig udvikling i forhold til vores miljømæssige aftryk og sociale ansvarlighed. Da en stor del af vores produkter er træbaserede, har det dog været særligt vigtigt for os at sikre, at vi aktivt støtter op om bæredygtig skovhugst. Jeg mener, at FSC er det mest troværdige system til sikring heraf - både grundet de skarpe regler for CoC, men også helhedsperspektivet i, at lokalsamfundet og de biologiske systemer bevares. Som samlet organisation ønsker HORN derfor gennem vidensopbygning at bidrage til bred forankring af FSC på markedet, således at vi i stigende grad vil opleve efterspørgsel efter certificeret træ fra både kunder og leverandører.”

Søren Hinge

Søren Hinge, Chefkonsulent, Træ- og Møbelindustrien, Dansk Industri (Økonomisk kammer)

"TMI er brancheorganisation for Træ- og Møbelindustrierne i Danmark. Vi repræsenterer branchen fra savværker til producenter af træbaserede produkter som møbler, vinduer, gulve mm. Vores medlemmer bliver mødt med voksende krav om at kunne dokumentere bæredygtighed og FSC mærket er et troværdigt og velkendt symbol på bæredygtigt produceret træ. Vi ønsker at bidrage til, at FSC fortsat skal være et troværdigt mærke og at det sikres, at der tilbydes værktøjer og støtte til virksomheder store som små, som ønsker sporbarhedsprocedurer, der dokumenterer deres anvendelse af bæredygtigt træ. Træ er et fantastik materiale, men det er ikke ligegyldigt, hvordan det produceres. FSC-mærket giver vished om, at træet kommer fra skov drevet ud fra ansvarlige og bæredygtige principper."

Katrine L

Katrine Lindegaard, Teamleder & ledelseskonsulent i 3f, Den Grønne Gruppe (socialt kammer)

”Mit perspektiv er at sikre sociale interesser, og at der er gode, ordentlige arbejdsvilkår for dem, der arbejder i skoven. Herudover har jeg fokus på, at driften af skov og produktionen af træ sikrer, at der fortsat kan leveres træ til træ- og møbelindustrien og i forbrugerkæden, som kommer fra en ansvarlig kilde. FSC-mærket er med til at sikre bæredygtighed i bred forstand, og det er vigtigt, at vi værner om troværdigheden af standarden og udbreder kendskab og efterspørgsel.”

Mere information

Samarbejde er udgangspunktet for FSC Danmarks arbejde
Hos FSC Danmark er vi intet uden vores medlemmer og partnere! Vi ved, at hvis vi gerne vil opnå en reel effekt i skovene på kloden gennem vores arbejde, skal vi arbejde sammen med andre. Derfor tager langt det meste af vores arbejde udgangspunkt i partnerskaber, fælles initiativer og netværk på tværs af virksomheder og organisationer.
Fokusområder
Vi arbejder hver dag på mange fronter for at udbrede kendskabet til FSC-mærket i Danmark og øge markedsandelen af FSC-certificerede produkter. Vi har en række fokusområder, hvor vi gennem projekter, netværk og oplysning sætter FSC og ansvarlig brug af verdens skove på dagsordenen. Vi arbejder bl. a. med den offentlige sektor, dansk skovbrug, NGO'er og alle brancher, der bruger træ, papir og andre skovbaserede materialer.
Praktik i FSC Danmark
FSC Danmark søger selvstændige, kreative og servicemindede praktikanter to gange årligt med typisk opstart i henholdsvis januar og august. Samtaler og ansættelse vil foregå løbende - så vent ikke for længe med at søge.
Job i FSC Danmark
Tusind tak for din interesse i at søge et job hos FSC Danmark! Vi har desværre ingen ledige stillinger lige nu og søger kun sjældent. Du er velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning på ansoeg@fsc.dk, og så hører du fra os. Vi gemmer ansøgninger i et år ad gangen.  
Juridisk meddelelse
Ansvarlig for indholdet på dette websted: FSC Danmark (Danish Council for Sustainable Forestry) Juridisk repræsenteret af: Direktør, Søren Dürr Grue Registreret adresse: Ryesgade 9B, 2. tv. 8000 Aarhus C Tlf.: +45 8870 9518 E-mail: info@fsc.dk CVR-nummer: 27 58 09 12
Klager tages seriøst inden for FSC-systemet
Intet certificeringssystem er perfekt, og vi tager klager og misbrug af FSC-varemærket meget alvorligt. Her på siden kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil indsende en klage eller rapportere misbrug af vores varemærker. Har du brug for hjælp, så kontakt gerne FSC Danmark.
FSC Danmarks aktiviteter
På denne side finder du de væsentligste dokumenter og indslag fra FSC Danmarks foreningsaktiviteter såsom bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og årsmøder. Er der dokumenter, du ikke kan finde, eller er du interesseret i referater af bestyrelsesmøder fra tidligere år, så kontakt sekretariatet.
FSC Danmark arbejder for mere ansvarlig skovdrift
FSC Danmark er det officielle danske kontor for Forest Stewardship Council (FSC). Vores fornemmeste rolle er at bidrage til, at flere skove i verden FSC-certificeres og drives mere ansvarligt. Det gør vi ved at øge efterspørgslen på FSC-certificerede produkter på tværs af alle brancher og gøre vores for, at FSC har værdi for erhvervslivet, lokalsamfund og skovene.    Vi samarbejder med en bred vifte af interessenter, som omfatter virksomheder, miljøorganisationer, sociale organisationer, skovsektoren, det offentlige indkøb, uddannelsesinstitutioner og de danske forbrugere.