FSC Danmark

Samtalerne har været der længe: Hvordan brænder man for en sag, uden at brænde sig selv og sine kollegaer ud? Hvordan finder man fokus i en verden af uendelige mails og notifikationer og hvordan skaber man en moderne arbejdsplads med en socialt ansvarlig work-life balance?

Amnesty International har blandt andet gjort det med succes, fastfood-kæden Sunset Boulevard har også gjort det med gode resultater, internationale virksomheder har gjort det længe og nu følger FSC Danmark også i hælene på det stigende antal danske og udenlandske virksomheder og organisationer, der har indført en 4-dages arbejdsuge.

Ifølge Direktør i FSC Danmark, Søren Dürr Grue, kommer en bedre sammenhængende hverdag med større mentalt overskud og mere fokus på de enkelte opgaver ikke til at gå ud over sekretariatets evne til at levere på opgaver og målsætninger. Erfaringer fra andre organisationer viser faktisk at 4-dages arbejdsuge, med det rette fokus, betyder langt færre sygemeldinger, bedre samarbejde, større arbejdsglæde og uændret produktivitet.

 

Rejsen mod en 4-dages arbejdsuge

Direktør i FSC Danmark, Søren Dürr Grue fortæller:

”Hvis nogen har mødt mine kollegaer i FSC Danmark, så ved de også, at vi er et helt vanvittigt passioneret team, som brænder for vores arbejde på alle tider af døgnet. Mange medarbejdere har været alt for pressede over årene og derfor har det også længe været en mærkesag hos os at sikre bedre work-life balance og at passe bedre på hinanden, så vi ikke brænder ud. Både fordi vi gerne vil være en ansvarlig arbejdsplads, men også fordi der er masser af nyere viden, som viser, at vejen til mere effektivitet ikke nødvendigvis går igennem flere timer på kontoret – måske endda tvært imod”.

Som et skridt på vejen mod en 4-dages arbejdsuge hos FSC Danmark har vi indført en række nye tiltag. Der er blandt andet fælles mødefri fokustid fra 9-11 hver dag, hvor notifikationer fra e-mails og telefoner lukkes ned, og der arbejdes målrettet med konkrete projekter eller opgaver. Samtidig indføres en ny projektplanlægningsstruktur og der planlægges efter færre afbrydelser generelt.

 

Hvad betyder det for FSC Danmarks medlemmer?

Ifølge Søren Dürr Grue kommer FSC Danmarks tiltag ikke til at betyde det store for organisationens medlemmer i dagligdagen. Dog med den undtagelse, at kontoret er lukket fredag:

”Vi vil selvsagt have lukket ned på fredage, men deltager stadig ved arrangementer som skulle lappe ind over en fredag, f.eks. konferencer eller lign. Ellers ser jeg det hovedsageligt som et spørgsmål om god planlægning, som ikke bør få større ekstern betydning. Der vil dog være tilknyttet en vagttelefon, så man kan få hjælp i sager, som ikke kan vente til mandag”.

Samtidig er hver fjerde fredag omdannet til en faglig læringsdag, hvor FSC Danmarks medarbejdere kan dygtiggøre sig inden for deres fag. Det kan være seminarer, efteruddannelse el. lignende: ”Tanken er, at vores team skal blive ved med at udvikle sig – også fagligt. Det kommer selvfølgelig også til at gavne vores medlemmer og sikrer samtidig dygtigere og mere tilfredse kollegaer, der fortsat brænder for deres fag uden at brænde ud,” siger Søren Dürr Grue og fortsætter:

”At gå over til en 4-dages arbejdsuge er selvfølgelig ikke noget, man bare lige gør. Det kommer til at kræve fælles fokus at holde fast i de nye måder at arbejde på, men jeg oplever allerede nu større ro omkring vores arbejdsdage og jeg er dybt optimistisk, når det kommer til den endelige implementering, som officielt er startet 1. august 2022,” afslutter Søren Dürr Grue.

Vil du vide mere om 4-dages arbejdsuge?

Forfatter til bogen “Brænd Hamsterhjulet” og Danmarks førende ekspert på området, Pernille Garde Abildgaard, viser med en simpel graf, hvordan antallet af arbejdstimer fra år 1900 til 1990 er blevet nedsat fra 60 timer om ugen til de nuværende 37 timer. Det er typisk sket gennem overenskomster og lovindgreb.

 (C) Pernille Garde Abildgaard
(C) Pernille Garde Abildgaard

 

løbet af de sidste 32 år - siden 1990 - har der ikke været justeret arbejdstimerne for en fuldtidsstilling i Danmark. Den er fortsat de 37 timer, vi kender. Samtidig er produktiviteten steget voldsomt med computere, internet, mobiltelefoner, cloudbaserede løsninger, og dermed muligheden for at stå til rådighed alle steder 24-7. Ifølge Pernille Garde Abildgaard er tiden moden til forandring, men det kræver også helt nye måder at arbejde på, hvis produktiviteten ikke skal falde samtidig.

 

Vi kan også anbefale:

TEDx Talk med Pernille Garde Abildgaard om 4-dages arbejdsuge:

https://www.youtube.com/watch?v=VG8fwx89kjQ

 

Indslag fra TV2 Lorry, hvor Amnesty International fortæller om deres overgang til 4-dages arbejdsuge:

https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/fire-dages-arbejdsuge-med-samme-loen-vi-har-brug-for-at-goere-noget-radikalt