FSC

Over hele kloden er skove og de mennesker og dyr, der lever i dem, udfordret. Ulovlig skovhugst og skovrydning har ødelæggende indvirkninger på økosystemer, biodiversitet og lokalbefolkningers rettigheder. At være en del af FSC betyder, at man stræber efter det bedre - ikke bare at opnå et grønt flueben, men at tage del i et fælles engagement for at beskytte skovene for fremtidige generationer.   

Derfor skal alle FSC-certificerede virksomheder og skovejendomme skrive under på FSC's Policy for Association (PfA), der definerer en række uacceptable aktiviteter, som virksomheder og organisationer forpligter sig til at undgå, hvis de vil arbejde med FSC:       
 

 • Ulovlig skovhugst eller ulovlig handel med skovprodukter    
 • Krænkelse af hævdvundne rettigheder og menneskerettigheder    
 • Krænkelse af arbejdstagerrettigheder     
 • Ødelæggelse af høje bevaringsværdier i skove    
 • Konvertering af naturligt skovdække    
 • Brug af genetisk modificerede organismer i skove

Hvorfor har FSC en Policy for Association (PfA)?

FSC har i mere end 25 år arbejdet for at forbedre skovbruget i hele verden. FSC’s Policy for Association fungerer som et risikostyringsværktøj, der beskytter FSC-mærkets troværdighed og omdømme og de organisationer, der er tilknyttet det.  

I en verden hvor virksomheder og organisationer ofte fungerer som en del af større grupper, er det essentielt, at FSC tager ansvar længere ud og er i stand til at handle på de skader, der også sker uden for de certificerede skovområder for at beskytte FSC-systemets omdømme og integritet. Blandt andet for at undgå greenwashing, handel med ulovligt træ og for at sikre menneskerettigheder.

PfA’en bygger på et ambitiøst og innovativt grundlag

FSC er anerkendt som verdens mest troværdige certificeringssystem til ansvarligt skovbrug. Det omdømme kræver kontinuerligt og innovativt arbejde at opretholde. Derfor udvider FSC også rammeværket omkring PfA. Hvor overtrædelse af PfA tidligere betød udelukkelse - eller disassociation - af FSC, er PfA’en nu en del af en større pakke, hvor virksomheder, der har overtrådt reglerne i FSC’s PfA igennem en defineret proces, kan rode bod på de skader, de har forvoldt og potentielt komme ind i FSC-systemet igen. Formålet er at gøre FSC i stand til drive en forandring, der skaber en positiv udvikling i verdens skove og for de mennesker, der er afhængige af dem.  

Bliv klogere på rammeværket omkring Policy for Association i podcasten:

How can we compensate past harm? FSC on remedy and restoration

Læs mere om FSC’s håndtering af uacceptabel adfærd her

FSC opdaterer Policy for Association 1. januar 2023

Til januar udkommer der en opdateret version af FSC’s Policy for Association, som gør det muligt for FSC at opdage uacceptabel adfærd endnu tidligere igennem en ny screeningsproces og dermed bedre beskytte FSC’s integritet. Opdateringen er godkendt af den internationale bestyrelse og træder i kraft fra 1. januar 2023. I version 3 introducerer FSC følgende ændringer:       
 

 • Listen over uacceptable aktiviteter er udvidet fra at have fokus på skovdrift til nu også at omfatte resten af værdikæden frem til færdigt produkt med et øget fokus på menneskerettigheder og ulovlig handel.    
          
 • En udvidet definition af ejerskab og kontrol, således at kravene dækker både den enkeltstående virksomhed eller individet og nu også den større gruppe af virksomheder eller organisationer, som den enkelte igår i ejerskab med eller er kontrolleret af.             
   
 • PfA’en er opdateret så det er gjort tydeligt, at FSC ikke accepterer nogen former for konvertering af naturlig skov, helt på linie med definitionen i andre dele af FSCs rammeværk.        
       
 • Samtidig indføres en ny screeningproces for virksomheder, der ønsker at blive en del af FSC-systemet. Denne indeholder nye datafelter underlagt oplysningspligt og en mere proaktiv tilgang til undersøgelser af PfA overholdelse. Denne nye process vil blive implementeret i anden halvdel af 2023.         

FSC vil fra den 1. januar 2023 vurdere uacceptabel adfærd ud fra Policy for Association version 3. For uacceptable aktiviteter, der finder sted før 1. januar 2023, gælder Policy for Association version 2. Det omfatter både organisationer, der allerede er tilknyttet FSC, såvel som dem der tilslutter sig FSC-systemet efter ikrafttrædelsesdatoen. 
 

Nyttige links til de nye ændringer: 

Find svar på ofte stillede spørgsmål til den nye version her   

FSC har lavet en guide til dig, der har brug for en uddybning og som gerne vil vide mere om baggrunden for de ændringer, der er foretaget i Policy for Association.   

Find Policy for Association V3 her 

Deltag i webinar om Policy for Association version 3

Du har mulighed for at deltage i et webinar, hvor FSC International gennemgår de nye ændringer til Policy for Association version 3. Der er to sessioner at vælge imellem. Tilmeld dig et webinar på Zoom her:   

9. november 2022 kl. 16   

10. november kl. 9:30