Søstrene Grene, JYSK og Coop

Skovene leverer materialer til rigtig mange produkter i dansk detailhandel. FSC Danmark samarbejder med flere aktører i sektoren for at udbrede mærkningen i deres sortiment og øge kendskabet til FSC blandt de danske forbrugere.  

Men de danske detailvirksomheder har ikke kun indflydelse i Danmark. Flere af dem har salg globalt og mange af dem også globale forsyningskæder. De har et ansvar for at indkøbe produkter ansvarligt og en stor mulighed for at præge forbrugerne i en mere bæredygtig retning. Ved at stille krav til sine leverandører er flere danske detailvirksomheder med til at rykke markedet og skabe endnu flere FSC-certificerede virksomheder.   

FSC Danmark har spurgt JYSK, Søstrene Grene og Coop, som arbejder aktivt med FSC, om deres politikker og ambitioner, og hvad de gør for at hjælpe deres leverandører med at leve op til de krav, de stiller.

Hvordan er interessen for miljømærkede produkter hos jeres kunder?

Lars Ringtved Nielsen, Compliance and Quality Director JYSK:   

I samfundet er der generelt en øget bevidsthed om klima og miljø, og det smitter også af på forbrugeradfærden. Det er vores klare forventning, at interessen for bæredygtighed kun vil vokse. Det er ikke noget vi har målt specifikt på blandt vores kunder, men vi ved fra andre undersøgelser, at i dag forventer forbrugerne simpelthen, at virksomhederne tager ansvar.       


Liv Vestergaard, Head of Sustainability & Product Compliance Søstrene Grene:   

Vi oplever helt klart en efterspørgsel fra vores kunder. Hvert år laver vi et survey om ansvarlighed rettet mod vores kunder, og her svarer 80%, at de er enige i, at det er vigtigt, at en række af vores kategorier har en certificering. 63% svarer, at de kigger efter certificeringer produkter, når de handler (den seneste undersøgelse er besvaret af 8000 kunder).  

Helt generelt oplever vi en større opmærksomhed og større krav fra kunder, medarbejdere og samfund i forhold til hele bæredygtighedsagendaen, og det er vores mål løbende at flere produkter certificeret.   
 

Thomas Roland, CSR-chef Coop Danmark:   

FSC-mærket er det vigtigste mærke for kunderne, når det kommer til garantien for ansvarligt træ. Vi bruger mærket, så meget vi kan komme til. Når vi sælger FSC-certificerede trævarer, så bruger vi det i vores tilbudsaviser, når vi laver trykt markedsføring og på vores website. Det gør vi, fordi det opfattes som et kvalitetsstempel af kunderne.  

Der kan også være udfordringer forbundet med certificeringsmærker, f.eks. at kunderne forventer en merpris og derfor fravælger produktet. Den udfordring oplever vi dog ikke, at FSC-mærket har. Tværtimod ser kunderne det som ansvarlige produkter, hvor de også får noget for pengene.

 

Hvordan arbejder I med at øge sortimentet af FSC-mærkede produkter og emballage?

Lars Ringtved Nielsen, Compliance and Quality Director JYSK:  

Siden 1990’erne har vi arbejdet på at øge mængden af ansvarligt træ i vores sortiment - alle vores træhavemøbler har igennem en årrække været FSC-certificerede. I efteråret 2020 gik vi offentligt ud med en målsætning om, at inden udgangen af 2024 vil alle JYSKs produkter og emballager af træ, pap eller papir være FSC-certificerede. Fra 1. januar 2022 skulle dette allerede gøre sig gældende for alle nylancerede produkter i JYSK.

Vi valgte, at målsætningen skulle dække både vores produkter og emballage, og sidstnævnte omfatter både produktemballage og transportemballage. Vi har nået 2022-målet og er nu fuldt fokuseret på 2024.   

Når vi har tender, sætter vi det ind som et krav, at leverandørerne arbejder med FSC og på sigt kan levere alle varer som FSC-certificerede. Det er en forudsætning for, at en leverandør kan komme i betragtning. Vi måler også løbende, på hvor langt leverandørerne er i omstillingen til FSC-certificeret træ, så vi er sikre på, at vi når i mål – det er en fast KPI hos os.
       

Liv Vestergaard, Head of Sustainability & Product Compliance Søstrene Grene:  

Vi har sat en målsætning om, at alle vores træ- og papirprodukter lavet af træ/papir eller delvist af træ/papir skal være FSC-certificerede ved udgangen af 2023. Derfor har vi en 100% politik for FSC-certificerede produkter. Indtil nu, efterår 2022, har vi opnået:       
 

  • 100% af legetøjs- og børneprodukter i rent træ er FSC-certificeret.            
  • 100% af møbel- og køkkenprodukter i rent træ er FSC-certificeret.             
  • 90% af alle produkter i rent træ/papir eller i delvist træ/papir er FSC-certificeret.  

Vi tager ét skridt ad gangen, men arbejder ambitiøst vi kan, for at gøre det lettere for vores kunder at handle mere ansvarligt.   


Thomas Roland, CSR-chef Coop Danmark:  

Vi har flere forskellige politikker og krav, der alle bidrager til at øge opmærksomheden på FSC-certificerede produkter og emballage. Vi har længe haft krav om, at alle varer af tropisk træ, skal være FSC-certificerede. Derudover kræver vi, at alle vores egne varer skal komme fra afskovningsfri værdikæder. En af måderne at sikre det er netop ved at indkøbe FSC-certificerede produkter, fordi vi mener, at FSC-certificering sikrer dette. Så i den forstand hjælper FSC-certificeringen vores indkøbere med at opfylde de varekrav, vi har.    

Fra 1. januar 2023 opstiller vi et krav om, at alt vores emballage på Coops egne varemærker og Coops importerede produkter skal være FSC-certificeret. I første fase starter vi med at kræve FSC-certificeret emballage på alle de produkter, hvori der indgår træ eller papir, da leverandøren af disse selv er FSC-certificeret, og derfor er bekendt med FSC-mærkningskravene.  

Anden fase bliver så at få FSC-emballage implementeret på de øvrige produkter. Dvs. alle de produkter, der ikke består af træ/papir-materiale, og derfor bliver leveret af leverandører, som ikke selv er FSC-certificeret. Dvs. tekstiler, cykler, køkkengrej m.m. Det kræver tid at få disse leverandører on-boardet, da de først skal lære at arbejde med mærkningskravene til FSC-certificeret emballage.

Hvad gør I for at hjælpe jeres leverandører med at omstille sig?

Lars Ringtved, Compliance and Quality Director, JYSK:  

Vi er løbende i dialog med vores leverandører. Vi har beskrevet både vores krav og en guide, til hvordan de kommer i gang i vores supplier guideline.   

Emballagedelen er stadig et forholdsvist nyt område for os og leverandørerne. Vores målsætning om at al emballage skal være FSC-certificeret inden udgangen af 2024 omfatter emballage til alle produkttyper, også eksempelvis tekstilvarer og dyner/puder. Det betyder, at arbejdet med FSC omfatter flere leverandører end tidligere - også leverandører som normalt har fokus på andre råvarer. I forbindelse med arbejdet med mærkning af emballage opfordrede vi de leverandører, der var nye inden for FSC, til at deltage på relevante webinarer hos FSC Danmark, så de kunne opbygge solid viden om systemet. Det har vi allerede set en positiv effekt af. 
 

Liv Vestergaard, Head of Sustainability & Product Compliance Søstrene Grene:  

Vi stiller krav til vores leverandører om, at produkterne skal have bestemte certificeringer og miljømærker. Hvis leverandøren ikke er bekendt med mærkerne, oplyser vi om dem, og fortæller hvad de skal gøre for at blive certificerede. Vi laver også løbende stikprøver i kæden for at tjekke, at alt er i orden.


Michael Steensig, Nonfood Kvalitetskonsulent, Coop Danmark:  

Vi har udarbejdet et FSC-infobrev, som guider vores leverandører om Coops nye FSC-krav fra 1. januar 2023. Denne guide gennemgår alle væsentlige elementer i FSC’s krav til både mærkning og dokumentation af træ- og papirbaserede produkter og emballage. Det er vores forventning, at infobrevet vil sikre, at FSC-emballagen på Coops produkter bliver mærket korrekt.   

Da det især er udfordrende for de leverandører, som normalt ikke leverer FSC-produkter, har vi med infobrevet forsøgt at imødekomme en masse af de spørgsmål, der opstår i forbindelse med FSC-emballagekravet. Dvs. størrelse på FSC-logo, licenskode, tekst osv.