Ukraine

Krigen i Ukraine påvirker lige nu FSC’s medarbejdere, certifikatindehavere, interessenter og partnerorganisationer i Ukraine og verden over.

Vi vil gerne slå fast, at vi tager de nødvendige foranstaltninger indenfor rammerne af vores organisation for at værne om FSC’s værdier og finde frem til effektive løsninger de udfordringer vi står overfor, kort og lang sigt.

FSC’s historie indebærer værdier som respekt, dialog og konsensus når medlemmer og interessenter i demokrati implementerer nye beslutninger. De værdier er hele grundlaget for, at ansvarligt skovbrug over hele verden er muligt.

Vi står fast at sikre, at alle de organisationer, virksomheder, forbrugere og samfund, der har skabt tillid til FSC og som har bidraget til den stærke globale position, vi befinder os i, fortsat kan blive ved med at gøre det.

Læs FSC Ukraines egen udtalelse.