© Joeri Zwerts Utrecht University

Forskningen er ledet af Utrecht University med støtte fra WWF og Wildlife Conservation Society (WCS), og offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature den 10. april 2024.

Nøgleresultater: FSC-certificerede skove skaber bedre betingelser for større pattedyr

Ved omhyggeligt at tælle individuelle dyr og strategisk placere kamerafælder bekræftede forskningen udført af Joeri Zwerts, at FSC-certificerede skovkoncessioner især huser en større bestand af store pattedyr – 2,7 gange mere for pattedyr over 100 kg, såsom gorillaer og skovelefanter, og 2,5 gange flere for pattedyr fra 30-100 kg, såsom leoparder og chimpanser – sammenlignet med ikke-FSC-certificerede områder.

Bevarelsen af store pattedyr har en positiv indflydelse på frøspredning, næringsstofkredsløb og kulstoflagring i skoven. I en undersøgelse fra 2019, der blev offentliggjort i Nature Geoscience, anslog forskerne et potentielt 7% mindre kulstof i tropiske skove uden tilstedeværelse af elefanter.

Ansvarlig skovforvaltning: Nøglen til bevarelse af biodiversitet

Undersøgelsen viser, hvordan ansvarlig skovbrugspraksis kan bidrage til bevarelsen af store pattedyrpopulationer og til beskyttelsen af eksisterende tropiske skove. Lokalsamfundene henter i højere grad økonomiske og sociale værdier fra certificeret skovbrug i modsætning til skovrydningsaktiviteter som palmeolie eller sojadyrkning.

Kim Carstensen, FSC Internationals Generaldirektør:

Utrecht University's study reinforces FSC's core principles and our commitment to responsible forest management. This research affirms the vital role of FSC certification in fostering diverse ecosystems and protecting endangered species in tropical forests while benefiting both local communities and the environment.

Metode: Streng overvågning afslører overbevisende indsigt

Til undersøgelsen opsatte man 474 kamerafældertværs af 14 logningskoncessioner (syv FSC-certificerede og syv ikke-FSC-certificerede) i Congo-bassinet. I løbet af tre til fire års feltarbejde (to til tre måneders overvågningsperiode pr. koncession) optog kamerafælderne 1,3 millioner billeder og fangede cirka 55 pattedyrarter, herunder leoparder og gorillaer, såvel som forskellige truede arter.

Ifølge Joeri Zwerts var denne undersøgelse den første til at sammenligne så mange forskellige skovområdersamme tid:

It was a large and ambitious project that took five years and involved hundreds of local employees. We had to convince both certified and non-FSC certified companies to participate in the study. It was hard work under challenging conditions, but the knowledge we gained will make an important contribution to the protection of animals in tropical forests.

 

Læs den fulde artikel her

Find hele undersøgelsen offentliggjort i Nature den 10. april 2024 her

For medieforespørgsler, kontakt venligst media@fsc.org