Savværksmedarbejdere

Fra første september 2021 gælder den reviderede FSC-CoC-standard (FSC-STD-40-004 V3-1), hvor den største ændring er introduktionen af FSC's grundlæggende krav til overholdelse af arbejdstagerrettigheder, som gælder alle FSC-certificerede virksomheder, uanset hvilken slags virksomhed man driver og hvor henne i verden. Man er ansvarlig for at sikre, at man overholder kravene i ens egen virksomhed. Hvis man outsourcer aktiviteter under sit certifikat jf. afsnit 13 i FSC-CoC-standarden, gælder kravene dog også for den virksomhed, der outsources til. Læs mere om det i FSC’s FAQ om krav til arbejdstagerrettigheder.

FSC-CoC-certificerede virksomheder skal have indfaset de nye krav senest 31. december 2022. Hvis man står over for et audit den kommende tid, kan man vælge at blive auditeret efter version 3-0, der ikke indeholder kravene til arbejdstagerrettigheder, eller man kan vælge at blive auditeret efter version 3-1, hvor man i så fald skal have indfaset de nye krav inden auditten. Venter man med at blive auditeret efter version 3-1 og dermed indfase kravene, så skal man gøre det ifm. ens audit i 2022. Er du i tvivl om, hvordan I skal gøre det, så tag en snak med jeres certificeringsorgan eller gruppeadministrator (hvis I er en del af et gruppecertifikat).

Hvad er kravene?
Kort fortalt skal virksomheder have følgende på plads for at leve op til FSC's grundlæggende krav til arbejdstagerrettigheder:

 • Have erklæringer/politikker, der omfatter FSC's krav til arbejdstagerrettigheder (politik vedr. børnearbejde, tvungent arbejde, forskelsbehandling og foreningsfrihed og ret til kollektiv forhandling)
 • Sørge for, at erklæringerne/politikkerne er gjort tilgængelige for interessenter
 • Udfylde FSC's skabelon til egenvurdering (indgår som en del af bilag D i standarden og findes som separat dokument), hvori det beskrives, hvordan man har implementeret kravene til arbejdstagerrettigheder
 • Sørge for at have dokumentation for, at man lever op til de enkelte krav, som understøtter egenvurderingen
 • Kravene til arbejdstagerrettigheder auditeres/kontrolleres som en del af den almindelige årlige kontrol foretaget af virksomhedernes certificeringsorgan. I den forbindelse evaluerer auditøren erklæringerne/politikkerne, den udfyldte egenvurdering og medfølgende dokumentation

Det er vigtigt at være opmærksom på, at national lovgivning, der omfatter FSC's kernekrav til arbejdstagerrettigheder og ILO-konventioner, som eksempelvis den danske, ikke automatisk betyder, at din virksomhed overholder FSC's krav. Det vurderes dog at være en klar fordel og mere ligetil at dokumentere med en sådan lovgivning. Det vil altså sige, at din virksomhed skal kunne dokumentere, at I rent faktisk lever op til lovgivningen for at leve op til FSC's krav.

Webinarer og vejledning
FSC Danmark har igangsat en række initiativer for at hjælpe virksomheder med at tilpasse deres FSC-procedurer og arbejdsgange, så de lever op til de nye krav, og som du kan se herunder:

 • Månedlige gratis webinarer, hvor vi introducerer kravene og giver eksempler på, hvordan man lever op til dem. Tilmeld dig her.
 • Præsentation af FSC's ILO-krav og eksempler på dokumentation med talenoter på dansk
 • Præsentation af FSC's ILO-krav og eksempler på dokumentation uden talenoter på dansk
 • Redigerbar egenvurdering med eksempler på dokumentation og relevant lovgivning på dansk
 • Redigerbar egenvurdering på dansk
 • Redigerbar egenvurdering på engelsk
 • FAQ om FSC's ILO-krav på engelsk
 • Vejledende oversættelse af FSC-CoC-standarden, inkl. bilag D, der indeholder alle informationer om kravene til arbejdstagerrettigheder, skabelon til egenvurdering osv.

fsc.dk/downloads (Certificering) i højre spalte finder du alle vejledningsmaterialerne sammen med links til relevante nyheder og information om webinarerne.