EU life

Projektet vil frem mod 2026 i samarbejde med en række aktører i den almene boligsektor, beboerne, samt interessenter fra byggebranchen om at skabe en ny agenda for, hvordan fremtidens almene boliger kan bygges i træ. HOME for the future er et partnerskab mellem FSC Danmark, FSC Holland og en række aktører i begge lande.

HOME for the future skal hjælpe boligforeninger med at udvikle retningslinjer for nybyggeri, så fremtidens almene boliger drager fordel af træ som materiale; bliver mere fleksible, lettere at renovere, giver bedre indeklima og efterlader et langt mindre CO2 aftryk til fordel for både nuværende beboere og fremtidens hjem – for os alle sammen.

Det er estimeret, at 30% af den danske udledning af CO2 stammer fra bygninger, og ikke mindst byggeriet står for en stor del af den samlede udledning. Formålet med strategien er på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet med udgangspunkt i materialernes livscyklusvurdering (LCA).

Byggeri og særligt nybyggeri er derfor et oplagt sted at starte, når der skal tænkes nyt, og nye bæredygtige processer skal implementeres. Projektet HOME for the future bliver den almene boligsektors omdrejningspunkt for nytænkning i træbaserede boliger. Så de næste 5 år vil FSC Danmark undersøge og afprøve nye bæredygtige løsninger, hvor hovedfokus bliver at anvende træ fra forsvarlige kilder og bruge træet på en fornuftig og fremtidssikret måde.

”Det er en ambitiøs målsætning, og hvis vi skal i mål, så skal vi arbejde sammen med andre initiativer og videnscentre, samt få hjælp fra hele byggebranchen og ikke mindst eksperterne på området – boligforeningerne”, fortæller projektleder på HOME for the future Henriette Clausen fra FSC Danmark.

Træ udleder langt mindre CO2 pr. m3 i forhold til stål og beton, der sætter et væsentligt større klima-aftryk. Træ er de seneste år blevet en eftertragtet ressource på globalt plan, og det er ikke kun i byggeriet, der er efterspørgsel på træ. I energiproduktionen, transportsektoren og hos tekstilindustrien er træ i fremgang. Den øgede efterspørgsel lægger et øget pres på markedet, og det er derfor vigtigt at være klar over, hvor det træ, vi anvender, kommer fra, forklarer Henriette. ”Det er ikke alt træ, der er bæredygtigt, og vi er derfor nødt til at sikre os, at det træ, der indgår i byggeriet, kommer fra bæredygtige kilder, hvor der tages hensyn til skovenes fortsatte overlevelse, biodiversiteten og gode sociale forhold for de mennesker, der arbejder i industrien”.

Som forbruger er det derfor vigtigt, at man er opmærksom på det materiale, man køber og bruger – det er vigtigt at kende til både mærkning og certificeringen af hvert enkelt produkt. På den måde sikres det, at der ikke bliver fældet mere, end skoven kan nå at reproducere - til gavn for fremtidens forbrugere.