rusland

Med ophøret af ASI's tilsyn i Rusland vil certificeringsorganer ikke længere være akkrediteret til revision efter FSC-standarderne i landet.  

Denne tilbagetrækning følger sidste års beslutning fra FSC Internationals bestyrelse om at suspendere certifikater, der giver mulighed for handel med FSC-certificerede materialer og produkter i Rusland og Hviderusland. En beslutning som blev truffet umiddelbart efter invasion.     

ASI’s beslutning træder i kraft den 1. maj 2023 og vil blive revurderet, når betingelserne igen giver muligheden.     

Læs mere FSC Internationals hjemmeside her