Dansk Skov

Interessen for gruppecertificeringer skyder i vejret i takt med efterspørgslen på dokumenteret bæredygtigt træ. Haderup Skovservice er blevet gruppeleder for et nyt FSC-skovcertifikat, og mindre danske skovbrug har derfor mulighed for at blive certificeret gennem en af de nu tre gruppecertifikater.

Som medlem af en FSC-gruppecertificering opnår skovejeren flere fordele:

”Som gruppeleder kan vi klare alt det administrative for skovejeren, og så opnår ejeren jo desuden den fordel, at kunne dokumentere sit træ som certificeret træ overfor kunder og herigennem få adgang til en større del af markedet,” fortæller Anders Røhr Lauritzen, forstkandidat, skov & naturprojekter, Haderup Skovservice.

Privat skovbrug i Danmark er nøglen til at sikre FSC-certificerede råvarer til danske produktionsvirksomheder, og med en opdateret FSC-skovstandard fra 2018 er certificeringen gjort enklere. Haderup Skovservice har allerede fået ansvar for deres første skovejendom og er i dialog med flere, som har vist interesse for optagelse i gruppen:

”Vi er i kontakt med flere, der ønsker at indgå i gruppecertificeringen. Vi er glade for interessen og har en stor forventning til, at vores gruppe vokser. Grundtanken er, at vi får både store og mindre skovbrug som medlemmer,” siger Anders Røhr Lauritzen.

Læs mere om Haderup Skovbrug tanker bag certificeringen her.

Hos de to øvrige grupper HedeDanmark og Skovdyrkerne oplever man ligeledes en øget interesse for skovcertificering.

Et bud på fremtiden for dansk certificering
Fredag d. 4. december løftede regeringen og dens støttepartier sløret for afsættelsen af 888 millioner kroner til en ny natur- og biodiversitetspakke, der bliver en del af finansloven for 2021. Udmeldingen inkluderer blandt andet op til 75.000 hektar urørt skov.

Afhængig af hvilke skovarealer der udlægges til urørt skov, mener Henrik Fredslund-Petursson, Skovrider hos Skovdyrkerne, at udbuddet af dansk certificeret råtræ sandsynligvis vil falde:

”Hvis udbuddet af certificeret råtræ falder og industrierne fortsat har brug for samme eller en øget mængde certificeret træ, vil det formentlig betyde, at industrierne vil skærpe deres indsats for at indkøbe certificeret træ fra de private skovejere. Det vil sandsynligvis medføre en øget interesse fra især de små og mellemstore skovejere for at træde ind i en gruppecertificering,” siger Henrik Fredslund-Petursson, Skovrider, Skovdyrkerne.

Michael Glud, Skovbrugschef, HedeDanmark mener, at skovcertificering spiller en rolle i forhold til naturværdierne:

”Der ligger en mulighed i den frivillige markedsdrevne ordning om skovcertificering, hvor der uden omkostninger for staten tages et vidtgående hensyn til naturværdierne,” siger han og fortsætter:

”Den største udgift for skovejeren i forbindelse med en skovcertificering er kortlægningen og registreringen af naturværdierne. Det ville være oplagt, at staten ydede støtte til denne kortlægning og registrering, og det vil være en særdeles kost-effektiv måde at beskytte natur på”.

Læs mere om gruppecertificeringer her.

Læs mere om fordelene ved FSC-skovcertificering her.