Certificering og licens

FSC-skov ved Ontario River, Canada (© Kasper Kopp)© Kasper KoppBag FSC-certificerede produkter ligger et sporbarhedssystem, der kontrollerer træets oprindelse. Dette system sikrer, at træ fra FSC-certificerede skove har en ansvarlig og bæredygtig oprindelse.

For at bruge FSC-mærket skal enhver organisation, som er involveret i produktion og fremstilling af FSC-produkter, være FSC-certificeret.

Læs mere om certificering og licens for virksomheder, som ikke behøver en certificering, herunder og på undersiderne.


Typer af certificering

Der findes to forskellige typer af certificering, alt efter hvilket led i kæden man repræsenterer; Forest Management-certificering (FM) og Chain of Custody-certificering (CoC). Producerer virksomheden ikke selv FSC-certificerede produkter men sælger til en slutbruger eller anvender FSC-certificerede produkter, kan den tilegne sig retten til at bruge FSC-varemærkerne gennem en FSC-varemærkelicens.

Læs mere om de forskellige typer ved at følge linkene herunder:

FM/CoC-certificering gives til skovejere eller skovforpagtere, hvis skovforvaltning lever op til FSC’s principper og kriterier.

CoC-certificering kan opnås af producenter, handelsvirksomheder, grossister eller lignende og er en sporbarhedscertificering, der sikrer, at træbaserede materialer har en ansvarlig og bæredygtig oprindelse.

Varemærkelicens gives til virksomheder (ikke producenter), der sælger til slutbrugere eller anvender FSC-certificerede produkter, og som gerne vil markedsføre produkter som FSC-certificerede.

Du kan læse mere om certificering, og hvordan du kan blive certificeret her.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208