Certificering og licenser

FSC-skov ved Ontario River, Canada (© Kasper Kopp)© Kasper KoppBag FSC-certificerede produkter ligger et system, der kontrollerer træets oprindelse. Dette system sikrer, at træ fra FSC-certificerede skove kan spores hele vejen frem til forbrugeren. 

For at bruge FSC-mærket skal enhver organisation, som er involveret i produktion og fremstilling af FSC-produkter, være FSC-certificeret. 

Læs mere om certificering herunder og på disse sider.


Typer af certificering

Der findes to forskellige typer af certificering, alt efter hvilket led i kæden man repræsenterer; Forest Management-certificering (FM) og Chain of Custody-certificering (CoC). Producerer virksomheden ikke selv FSC-certificerede produkter men sælger til en slutbruger eller anvender FSC-certificerede produkter, kan den tilegne sig retten til at bruge FSC-varemærkerne gennem en FSC-varemærkelicens. 

Læs mere om de forskellige typer ved at følge linkene herunder:

FM/CoC-certificering gives til skovejere eller skovforpagtere, hvis skovforvaltning lever op til FSC’s principper og kriterier.

CoC-certificering kan opnås af producenter, handelsvirksomheder, grossister eller lignende og er en sporbarhedscertificering, der sikrer, at FSC-materialet kan følges hele vejen fra skoven til det sælges som et færdigt produkt.

Varemærkelicens gives til virksomheder (ikke producenter), der sælger til slutbrugere eller anvender FSC-certificerede produkter, og som gerne vil markedsføre produkter som FSC-certificerede.

Du kan læse mere om certificering, og hvordan du kan blive certificeret her

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208