FSC's varemærker

Off- og on-product logoer (© FSC Danmark)© FSC DanmarkFor at bruge FSC's varemærker skal du enten have en CoC-certificering eller en varemærkelicens.

Virksomheder med en varemærkelicens skal følge anvisningerne her.

Informationerne på denne side og undersiderne er baseret på varemærkestandarden for certificerede virksomheder FSC-STD-50-001 V2.


FSC Mix-mærket får ny tekst

”Støtter ansvarligt skovbrug” er den nye tekst på FSC MIX-mærket. Mærket lanceres og kan tages i brug i januar 2022 med en overgangsperiode på 2,5 år, så virksomheder har god tid til at udfase det nuværende MIX-mærke.

Læs mere her.


Her kan du læse om, hvordan du som certificeret virksomhed kan bruge FSC's varemærker. Er din virksomhed ikke certificeret eller har en licens, så læs mere om mulighederne her.

FSC har fem registrerede varemærker:

 • Navnet ”Forest Stewardship Council”
 • Initialerne "FSC"
 • FSC-logoet
 • "Forests For All Forever" - det fulde mærke
 • "Forests For All Forever" - logo med tekst

On-product mærket

On-product logoOn-product mærket er det mærke, der sidder på produkter eller deres emballage. Læs om on-product mærkning her.

Off-product mærket (promotional panel)

Off-productOff-product mærket er det mærke, som bruges i markedsføring, f.eks. i produktkataloger, på webshops og lignende. Læs om off-product mærket her.

Forests For All Forever - mærkerne

Forests For All ForeverDisse mærker bruges som supplement til on-product mærket på produkter og alene eller som supplement til off-product mærkning. Læs mere om Forests For All Forever-mærkerne her.

Obligatoriske elementer, når FSC's varemærker bruges

Varemærkesymbol
Når I bruger FSC-logoet og "Forests For All Forever"-mærkerne på produkter eller materialer, der distribueres i et land, hvor varemærket er registreret, skal varemærkesymbolet ® (R) fremgå i øverste højre hjørne.

Symbolet ® (R) skal også tilføjes efter "FSC" eller "Forest Stewardship Council" første gang varemærkerne anvendes eller det mest fremtrædende sted i en hvilken som helst teksttype. Én gang per materiale (fx en hjemmeside eller brochure) er nok.

I lande, hvor FSC's varemærker endnu ikke er registreret, anbefales det, at I bruger symbolet TM.

Hvis et produkt/materiale skal distribueres i flere lande, hvor nogle er registreret med ® og andre med TM, så skal du også bruge TM-symbolet. Det gælder også, hvis det ikke vides, hvor produktet/materialet skal distribueres, på det tidspunkt, hvor varemærkerne bruges, eller hvis de distribueres globalt.

Du kan finde FSC's officielle landeliste over registrerede varemærker på trademarkportal.fsc.org (Resource Center) og marketingtoolkit.fsc.org. Listen hedder "Trademark Registration List".

Licenskode
Som CoC-certificeret virksomhed har I en FSC-licenskode (i tillæg til jeres FSC-certificeringskode). Licenskoden skal tilføjes alle steder, hvor I bruger FSC-varemærker. Du kan finde jeres licenskode på http://info.fsc.org (Certificate Search) ved at søge jeres virksomhed frem (søg f.eks. på jeres firmanavn eller certificeringskode). Det er nok at tilføje koden én gang på et produkt og i et specifikt kommunikations- og markedsføringsmateriale (fx hjemmeside og brochure).

Der er flere regler, som din virksomhed skal overholde, når I bruger FSC's varemærker. Du kan finde de specifikke grafiske regler for de forskellige FSC-varemærker på denne sides undersider.

Adgang til jeres FSC-logoer

Som CoC-certificeret virksomhed får du adgang til FSC’s logoportaler af dit certificeringsorgan. FSC Danmark har ikke din virksomheds login.

https://trademarkportal.fsc.org kan du logge ind og downloade FSC's almindelige stand-alone logoer samt on og off product-mærker (promotional panel). Kan du ikke huske adgangskoden, kan du bruge "nulstil adgangskode"-funktionen på siden. Så modtager den ansvarlige for jeres certificering en e-mail med videre instruktioner. Den ansvarlige fremgår af jeres certifikat, som du kan søge frem på info.fsc.org (Certificate Search).

marketingtoolkit.fsc.org kan du med samme login som til trademarkportal.fsc.org logge ind og downloade FSC's Forest For All Forever-logoer og materialer.

I denne video forklarer FSC International, hvordan du downloader on product mærker.

I dette webinar forklarer FSC UK, hvordan du downloader on product mærker og markedsføringsmærker (promotional panels).

Godkendelse af varemærkebrug

Du skal have godkendt ethvert brug af FSC's varemærker hos:

 • Jeres certificeringsorgan (virksomheder med eget (single) certifikat) eller gruppeadministrator (virksomheder certificeret via en gruppeordning)

ELLER

 • Hos en intern varemærkekontrollør (hvis din virksomhed har fået godkendt et internt varemærkeledelsessystem af jeres certificeringsorgan eller gruppeadministrator)

Det vil sige, at FSC Danmark IKKE kan godkende jeres varemærkebrug. Til gengæld kan vi vejlede jer i varemærkereglerne og -mulighederne og give inspiration til god varemærkebrug. Kontakt os på fsclogo at dk.fsc point org, hvis du har brug for hjælp.

Husk, at denne regel gælder uanset hvilke FSC-varemærker, I bruger, og hvor I bruger dem eksternt. Det vil sige, at reglen om godkendelse gælder alle tænkelige salgs-, kommunikations- og markedsføringsmaterialer og produktmærkning. Herunder er angivet nogle eksempler, men listen er ikke udtømmende:

 • Pressemeddelelser
 • CSR-rapporter
 • Hjemmesider
 • Webshops
 • Sociale medier
 • Prislister
 • Produktbrochurer
 • Kataloger
 • Reklamer
 • Messematerialer
 • Nyhedsmails
 • Reklameartikler
 • Emailsignatur
 • Mærkning af produkter
 • Mærkning af produkters emballage

Tag et online kursus i varemærkebrug

FSC tilbyder alle certificerede virksomheder et gratis online kursus i varemærkebrug, herunder brug af FSC-logoet. Adgang til kurset opnås ved at registrere sig på eTraining.fsc.org og følge trinene i vejledningen herunder. Ved spørgsmål kontakt fsclogo at dk.fsc point org eller +45 8870 9518. Kurset er opdateret til den nye version af varemærkestandarden (FSC-STD-50-001 V2-0).

Downloads

Download guides til varemærkebrug for CoC-certificerede virksomheder herunder. Du finder også standarden for varemærkebrug. 

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208