Certificeringsfirmaer

Auditering (© Kasper Kopp)© Kasper KoppDa det er FSC, der opstiller reglerne (standarderne) for certificering, er det ikke FSC selv, der foretager certificering af virksomheder eller skove. Det gør godkendte tredjeparts virksomheder; oftest konsulentvirksomheder.

Nedenfor kan du se, hvilke certificeringsvirksomheder i Danmark, der tilbyder FSC FM/CoC-certificering (certificering af skove) og FSC CoC-certificering (certificering af virksomheder).


Både FM- (skovcertificering) og CoC-certificering

NEPCon OÜ (NC)
www.nepcon.org
Kontakt: Kent Skovgaard
Tlf.: 31 56 59 27
Mail: ksk at nepcon point net

Orbicon A/S / Soil Association Woodmark (SA)
www.orbicon.dk (nederst på siden)
Kontakt: Karina Kitnæs
Tlf.: 20 11 95 82
Mail: kaki at orbicon point dk

CoC-certificering

Albers-Hansen Danmark A/S (CU)
www.albers-hansen.dk
Kontakt: Rasmus Mathiesen
Tlf: 79601360
Mobil: 21790710
Mail: rmathiesen at controlunion point com

Bureau Veritas (BV)
www.bureauveritas.dk
Kontakt: Poul Flensborg
Tlf: 77 31 10 00
Mail: poul.flensborg at dk.bureauveritas point com

DNV GL (DNV)
www.dnvgl.dk
Kontakt: Kåre Appel Weng
Tlf.: 39 45 48 00
Mail: Kare.Weng at dnvgl point com

Certificering

På Accreditation Service Internationals (ASI) hjemmeside kan du se en liste over alle virksomheder i verden, der er godkendt af FSC til at udføre FSC-certificering. 

Certificeringsvirksomheder kaldes på engelsk "Certification Bodies" og forkortes "CB".

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208