Sådan køber og kontrollerer du FSC-certificerede varer

Det Maritime Ungdomshus, AmagerEr du ansvarlig for at indkøbe FSC-certificerede varer og kontrollere indkøbs-dokumentation, eller skal lære andre det, så kan du finde gode råd her på siden.


Find og kontroller et FSC-certificeret produkt

Der findes mere end 500 FSC-certificerede leverandører af certificerede varer i Danmark og flere hundrede forhandlere, der sælger FSC-mærkede produkter.

Husk altid, at dokumentation for, at en vare er FSC-certificeret, er:

  • en faktura og følgeseddel, der indeholder leverandørens CoC-kode og et FSC-claim på varelinjen eller i klar tilknytning til den (FSC-claimet vil oftest være FSC MIX Credit, FSC 100% eller FSC MIX 70%) eller:
  • en vare der er mærket med FSC's produktlogo og en licenskode på varen eller varens emballage, og varen bibeholder sin mærkning indtil varemodtagelse. I dette tilfælde skal du være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at varen har haft denne produktmærkning på emballagen eller produktet, hvis en anden part skal have dokumentation for, at varen er FSC-certificeret.

Bemærk: Er du en FSC-certificeret virksomhed, kan du ikke nøjes med, at en vare er mærket med FSC's on product logo, men skal altid købe fra en FSC-certificeret leverandør, der også angiver FSC-claim og CoC-kode på faktura og følgeseddel til dig. Det gælder også, hvis du har en FSC-varemærkelicens, og du ønsker at bruge FSC's varemærker, eksempelvis logoet, i forbindelse med markedsføring (off product) af et FSC-certificeret produkt. Har du en varemærkelicens, er det et krav, at de produkter, der skal promoveres under licensen, er FSC-mærket. Dette er frivilligt, når man har en FSC-CoC-certificering.

www.info.fsc.org (Certificate search) kan du finde leverandører af FSC-certificerede varer og oplysninger om deres FSC-produkter. Her kan du også kontrollere, at oplysningerne på faktura og følgeseddel stemmer overens med leverandørens officielle certificeringsoplysninger. På siden kan du også kontrollere, at et licensnummer på en FSC-produktmærkning, som sidder på en vare eller varens emballage, tilhører en virksomhed med et gyldigt FSC-certifikat, og at produktypen er omfattet af FSC-certifikatet. Bemærk: Kan du ikke slå et licensnummer, som er oplyst på produktmærkningen, op, har varen stadig FSC-status.

Download guiden til højre for nærmere vejledning i at finde FSC-certificerede leverandører og kontrollere indkøbsdokumentation eller FSC-produktmærkning.


www.info.fsc.org (Trademark Service License Holder Search) kan du også søge efter forhandlere af produkter mærket med FSC's logo og et licensnummer. Databasen viser kun forhandlere, der er godkendt til at bruge FSC's varemærker (fx logo) i reklame og markedsføring, så databasen er ikke udtømmende.


Bemærk: Skal du indkøbe og/eller levere træbaserede produkter, som er underlagt retningslinjerne i den offentlige indkøbsvejledning om lovligt og bæredygtigt træ, så accepteres FSC-certificerede produkter som dokumentation for vejledningens definition af dokumenterbart bæredygtigt træ. Vejledningen tillader også "anden passende dokumentation" og beskriver, hvordan man skal forholde sig til eventuelt ikke-certificerede led. Du finder vejledningen her.

Du kan altid kontakte FSC Danmark, hvis du har brug for hjælp til at finde den rette leverandør eller tjekke indkøbsdokumentation.

Vil du vide mere?

  • Klik her for at finde gode råd til indkøb af FSC-certificerede produkter
  • Klik her for at læse om de typiske faldgruber
  • Klik her for at læse, hvordan du kan bruge den offentlige indkøbsvejledning i forbindelse med indkøb og udbud
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208