Bestyrelsen

FSC Danmark har en bestyrelse med repræsentanter for sociale, miljømæssige og økonomiske interesser. Her på siden kan du se, hvem de er, og hvorfor de har engageret sig i FSC Danmark.

Du kan desuden læse referater af bestyrelsesmøder her.


Peter K. Kristensen

Peter Kofod Kristensen

"Bæredygtig træbaseret biomasse er afgørende for Danmarks grønne omstilling af energisektoren, da det sikrer, at kraftværkerne kan levere grøn fjernvarme og levere strøm i vindstille perioder. Men for at kunne opnå væsentlige CO2-besparelser sammenlignet med afbrænding af kul og gas skal biomassen være bæredygtig. I Ørsted stiller vi krav til, at den biomasse, vi anvender, er bæredygtig, og her er udbredelsen af FSC-certificering som dokumentation for bæredygtighed vigtig."

Henrik Wejdling

Henrik Wejdling

"For DOF er FSC-ordningen et eksempel på markedsdreven naturbeskyttelse, som vi gerne ser udbredt yderligere som supplement til lovreguleringen af skovdriften. Når forbrugeren vælger FSC-certificeret træ, skal han eller hun kunne lægge øret til sit nye produkt og høre spætternes pirk i barken på frønnet træ og skiftevis frække pift og sælsomme brummelyde fra skovsneppen, når den i lune, lyse majnætter flakser over de skovsumpe, der smyger sig ud og ind mellem produktionsskovens træer i den FSC-certificerede skov. Kommer vi først så langt, er forbrugerne også klar til at betale mere – og skovejeren til at tjene mere. Win/win/win til forbrugeren, sneppen og skovejeren."


Marie Sigvardt

Marie Sigvardt

"I Orangutang Fonden arbejder vi for at bevare orangutangen og dens naturlige levesteder, Borneos regnskove. Omtrent 75% af den vilde orangutang bestand menes at leve udenfor beskyttede skovområder, hovedsageligt i produktionsskove. Hvis vi skal sikre artens overlevelse, er det derfor nødvendigt, at skabe nogle rammer for et bæredygtigt skovbrug, der sikrer, at både mennesker, dyr og skoven kan eksistere side om side. Vi ser FSC som et af de vigtige redskaber i dette arbejde og ønsker at bidrage til at udbrede kendskabet og øge efterspørgslen på FSC-certificerede produkter."

Jakob Lamm Zeuthen

Jakob Lamm Zeuthen

"Vi er hovedorganisation for handels og servicevirksomheder i Danmark og vi er glade for den store indsats FSC Danmark gør for vores medlemmer så de styrkes til at overholde regler og markedsføre produkter med FSC mærket. FSC Danmark er et meget troværdigt og markedsrelevant mærke for vores handelsmedlemmer. Vi ønsker derfor at bidrage til at FSC fortsætter med at udvikle sig til et kommercielt tænkende bæredygtighedsmærke til gavn for virksomhedernes forretning og et styrket bæredygtigt forbrug af træ i det danske samfund."


Jakob Bressendorf

”Vi arbejder hos HORN med en række holistiske tiltag fokuseret på fremme af bæredygtig udvikling i forhold til vores miljømæssige aftryk og sociale ansvarlighed.Da en stor del af vores produkter er træbaserede, har det dog været særligt vigtigt for os at sikre, at vi aktivt støtter op om bæredygtig skovhugst. Jeg mener, at FSC® er det mest troværdige system til sikring heraf - både grundet de skarpe regler for CoC, men også helhedsperspektivet i, at lokalsamfundet og de biologiske systemer bevares.Som samlet organisation ønsker HORN derfor gennem vidensopbygning at bidrage til bred forankring af FSC på markedet, således at vi i stigende grad vil opleve efterspørgsel efter certificeret træ fra både kunder og leverandører.”

Kristian Fribo

"Som førende leverandør af byggematerialer til dansk byggeri har vi i STARK et ansvar for at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri. Det ansvar løfter vi bl.a. ved at hjælpe vores kunder med at eksekvere deres mål om salg/aflevering af bæredygtigt byggeri på en effektiv måde og med succes. Derudover, udbreder STARK kendskabet til certificerede produkter, gennem uddannelse af vores medarbejdere og ved at øge tilgængeligheden af bæredygtige byggematerialer. Vi følger nøje udviklingen i markedet, og vi arbejder kontinuerligt på at gøre det nemmere for dansk byggeri at vælge bæredygtige alternativer."


Nora Skjernaa Hansen

"Danmarks Naturfredningsforening (DN) ser FSC som en helt afgørende garant for, at træ produceres med målrettede hensyn til skovenes biodiversitet, klimaeffekt og friluftsliv. Certificering af produktionsskove sikrer og forbedrer skovenes naturværdier og fungerer derfor som supplement til udlægning af store naturområder uden produktion. FSC-logoet bør være lige så velkendt og selvfølgeligt som Ø-mærket for den almindelige forbruger. DN arbejder for troværdighed i alle dele af FSC-systemet og for langt større udbredelse i de danske skove. Den nye danske FSC-skovstandard skal ud og arbejde, så kravene får positiv effekt på naturen i skovene."

Annette Christensen

"Fælles for vores medlemsvirksomheder er, at de bruger træ som råstof. En række af dem er FSC-certificeret og andre har planer om at blive det i fremtiden. Derfor er det vigtigt for os, at FSC er en velfungerende ordning og en ordning med høj troværdighed. Det er også vigtig, at FSC-certificering ikke er alt for besværligt - det må gerne blive nemmere at blive certificeret. Det vil jeg arbejde for i bestyrelsen."


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208