Bestyrelsen

FSC Danmark har en bestyrelse med repræsenterer for sociale, miljømæssige og økonomiske interesser. Her på siden kan du se, hvem de er, og hvorfor de har engageret sig i FSC Danmark. 

Du kan desuden læse referater af bestyrelsesmøder her.


Thomas K. Isaksen

Thomas K. Isaksen

”For Pressens Fællesindkøb er det vigtigt, at vores kunder føler sig miljømæssigt tilpas, når de samler en avis op i butikkerne. Arbejdet med FSC og de kræfter, der er investeret i at få forsyningskæden fra papirleverandør til avisudgivelse dokumenteret, er givet godt ud i den sammenhæng. Som del af FSC's bestyrelse vil jeg gerne medvirke til, at flere virksomheder engagerer sig grønt.”

Carsten Bøg

Carsten Bøg

”Der findes nu mere end 100 FSC-certifikater i den danske grafiske branche og det viser en klar opbakning til FSC. Et bæredygtighedselement der står helt centralt for tryksager er papiret og dets oprindelse og Grakom vil med sit medlemskab understrege, at vi støtter en ordning, der omfattende, grundigt og kritisk sikrer, at alle interessenter og brugere af papir og tryksager kan have tillid til, at disse er produceret så optimalt bæredygtigt som muligt”.


Morten Erikstrup

Morten Erikstrup

"Frøslev Træ vil gerne spille en aktiv rolle i forhold til FSC og være med til at fremme bæredygtigt træ på det danske marked. Hos Frøslev Træ er certificering en naturlig del af produktudviklingen, og målet er at give virksomheder mulighed for at leve op til de miljøkrav som både private og offentlige bygherrer i dag stiller til deres indkøb af byggematerialer."

Mona Gøtske

Mona Gøtske

"Der anvendes træ i mange forskellige brancher lige fra byggeri til bogtryk, og det er vigtigt at anvende sporbarhedscertificeret træ, så der tages hensyn til naturens ressourcer. I Kebony arbejder vi udelukkende med certificeret træ og bidrager dermed til tidens bæredygtige byggeri. Vi er medlemmer af FSC Danmark for at støtte organisationen og vil gerne bidrage til udbredelsen af viden om FSC."   


Peter K. Kristensen

Peter Kofod Kristensen

"Bæredygtig træbaseret biomasse er afgørende for Danmarks grønne omstilling af energisektoren, da det sikrer, at kraftværkerne kan levere grøn fjernvarme og levere strøm i vindstille perioder. Men for at kunne opnå væsentlige CO2-besparelser sammenlignet med afbrænding af kul og gas skal biomassen være bæredygtig. I DONG Energy stiller vi krav til, at den biomasse, vi anvender, er bæredygtig, og her er udbredelsen af FSC-certificering som dokumentation for bæredygtighed vigtig."

Daniel Wisbech Carstensen

Daniel

"For Verdens Skove er det vigtigt at kunne påpege bæredygtige alternativer til den ubæredygtige skovhugst, og her udgør FSC det mest troværdige certificeringssystem til at sikre forbrugeren, at det produkt, man køber, stammer fra en skov, hvor der er taget hensyn til naturen og de mennesker, der bor i skoven. I FSC's bestyrelse fokuserer Verdens Skove specielt på at sikre troværdighed og pålidelighed i FSC-systemet samt større efterspørgsel efter FSC-mærket fra forbrugere og producenter."


Henrik Wejdling

Henrik Wejdling

For DOF er FSC-ordningen et eksempel på markedsdreven naturbeskyttelse, som vi gerne ser udbredt yderligere som supplement til lovreguleringen af skovdriften. Når forbrugeren vælger FSC-certificeret træ, skal han eller hun kunne lægge øret til sit nye produkt og høre spætternes pirk i barken på frønnet træ og skiftevis frække pift og sælsomme brummelyde fra skovsneppen, når den i lune, lyse majnætter flakser over de skovsumpe, der smyger sig ud og ind mellem produktionsskovens træer i den FSC-certificerede skov. Kommer vi først så langt, er forbrugerne også klar til at betale mere – og skovejeren til at tjene mere. Win/win/win til forbrugeren, sneppen og skovejeren.

Søren Dürr Grue

Søren Dürr Grue

Mountain biking har opnået enorm tilslutning de seneste år. For at minimere konflikter med andre brugere af skoven er dialog og tydelighed om, hvad det at etablere MTB-spor vigtig. Hos Viborg Trail Arena ser vi FSC som en god platform til at samle skovens forskellige brugerinteresser i en dialog om, hvordan vi opnår en fælles forståelse af hinandens behov og ønsker med respekt for de enkelte særinteresser


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208