Bestyrelsen

FSC Danmark har en bestyrelse med repræsenterer for sociale, miljømæssige og økonomiske interesser. Her på siden kan du se, hvem de er, og hvorfor de har engageret sig i FSC Danmark. 

Du kan desuden læse referater af bestyrelsesmøder her.


Thomas K. Isaksen

Thomas K. Isaksen

”For Pressens Fællesindkøb er det vigtigt, at vores kunder føler sig miljømæssigt tilpas, når de samler en avis op i butikkerne. Arbejdet med FSC og de kræfter, der er investeret i at få forsyningskæden fra papirleverandør til avisudgivelse dokumenteret, er givet godt ud i den sammenhæng. Som del af FSC's bestyrelse vil jeg gerne medvirke til, at flere virksomheder engagerer sig grønt.”

Mona Gøtske

Mona Gøtske

"Der anvendes træ i mange forskellige brancher lige fra byggeri til bogtryk, og det er vigtigt at anvende sporbarhedscertificeret træ, så der tages hensyn til naturens ressourcer. I Kebony arbejder vi udelukkende med certificeret træ og bidrager dermed til tidens bæredygtige byggeri. Vi er medlemmer af FSC Danmark for at støtte organisationen og vil gerne bidrage til udbredelsen af viden om FSC."   


Peter K. Kristensen

Peter Kofod Kristensen

"Bæredygtig træbaseret biomasse er afgørende for Danmarks grønne omstilling af energisektoren, da det sikrer, at kraftværkerne kan levere grøn fjernvarme og levere strøm i vindstille perioder. Men for at kunne opnå væsentlige CO2-besparelser sammenlignet med afbrænding af kul og gas skal biomassen være bæredygtig. I DONG Energy stiller vi krav til, at den biomasse, vi anvender, er bæredygtig, og her er udbredelsen af FSC-certificering som dokumentation for bæredygtighed vigtig."

Trine Skov Madsen

Trine

"For Verdens Skove er det vigtigt at kunne påpege bæredygtige alternativer til den ubæredygtige skovhugst, og her udgør FSC det mest troværdige certificeringssystem til at sikre forbrugeren, at det produkt, man køber, stammer fra en skov, hvor der er taget hensyn til naturen og de mennesker, der bor i skoven. I FSC's bestyrelse fokuserer Verdens Skove specielt på at sikre troværdighed og pålidelighed i FSC-systemet samt større efterspørgsel efter FSC-mærket fra forbrugere og producenter."


Henrik Wejdling

Henrik Wejdling

"For DOF er FSC-ordningen et eksempel på markedsdreven naturbeskyttelse, som vi gerne ser udbredt yderligere som supplement til lovreguleringen af skovdriften. Når forbrugeren vælger FSC-certificeret træ, skal han eller hun kunne lægge øret til sit nye produkt og høre spætternes pirk i barken på frønnet træ og skiftevis frække pift og sælsomme brummelyde fra skovsneppen, når den i lune, lyse majnætter flakser over de skovsumpe, der smyger sig ud og ind mellem produktionsskovens træer i den FSC-certificerede skov. Kommer vi først så langt, er forbrugerne også klar til at betale mere – og skovejeren til at tjene mere. Win/win/win til forbrugeren, sneppen og skovejeren."

Marie Sigvardt

Marie Sigvardt

"I Orangutang Fonden arbejder vi for at bevare orangutangen og dens naturlige levesteder, Borneos regnskove. Omtrent 75% af den vilde orangutang bestand menes at leve udenfor beskyttede skovområder, hovedsageligt i produktionsskove. Hvis vi skal sikre artens overlevelse, er det derfor nødvendigt, at skabe nogle rammer for et bæredygtigt skovbrug, der sikrer, at både mennesker, dyr og skoven kan eksistere side om side. Vi ser FSC som et af de vigtige redskaber i dette arbejde og ønsker at bidrage til at udbrede kendskabet og øge efterspørgslen på FSC-certificerede produkter."


Jakob Lamm Zeuthen

Jakob Lamm Zeuthen

"Vi er hovedorganisation for handels og servicevirksomheder i Danmark og vi er glade for den store indsats FSC Danmark gør for vores medlemmer så de styrkes til at overholde regler og markedsføre produkter med FSC mærket. FSC Danmark er et meget troværdigt og markedsrelevant mærke for vores handelsmedlemmer. Vi ønsker derfor at bidrage til at FSC fortsætter med at udvikle sig til et kommercielt tænkende bæredygtighedsmærke til gavn for virksomhedernes forretning og et styrket bæredygtigt forbrug af træ i det danske samfund."

Jakob Bressendorf

”Vi arbejder hos HORN med en række holistiske tiltag fokuseret på fremme af bæredygtig udvikling i forhold til vores miljømæssige aftryk og sociale ansvarlighed.Da en stor del af vores produkter er træbaserede, har det dog været særligt vigtigt for os at sikre, at vi aktivt støtter op om bæredygtig skovhugst. Jeg mener, at FSC® er det mest troværdige system til sikring heraf - både grundet de skarpe regler for CoC, men også helhedsperspektivet i, at lokalsamfundet og de biologiske systemer bevares.Som samlet organisation ønsker HORN derfor gennem vidensopbygning at bidrage til bred forankring af FSC på markedet, således at vi i stigende grad vil opleve efterspørgsel efter certificeret træ fra både kunder og leverandører.”


Bestyrelsens suppleanter

Carsten Bøg fra Grakom

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208