Bestyrelsen

FSC Danmark har en bestyrelse med repræsentanter for sociale, miljømæssige og økonomiske interesser. Her på siden kan du se, hvem de er, og hvorfor de har engageret sig i FSC Danmark.

Du kan desuden læse referater af bestyrelsesmøder her.


Peter K. Kristensen

Peter K. Kristensen

"Bæredygtig træbaseret biomasse er afgørende for Danmarks grønne omstilling af energisektoren, da det sikrer, at kraftværkerne kan levere grøn fjernvarme og levere strøm i vindstille perioder. Men for at kunne opnå væsentlige CO2-besparelser sammenlignet med afbrænding af kul og gas skal biomassen være bæredygtig. I Ørsted stiller vi krav til, at den biomasse, vi anvender, er bæredygtig, og her er udbredelsen af FSC-certificering som dokumentation for bæredygtighed vigtig."

Marie Sigvardt

Marie Sigvardt

"I Orangutang Fonden arbejder vi for at bevare orangutangen og dens naturlige levesteder, Borneos regnskove. Omtrent 75% af den vilde orangutang bestand menes at leve udenfor beskyttede skovområder, hovedsageligt i produktionsskove. Hvis vi skal sikre artens overlevelse, er det derfor nødvendigt, at skabe nogle rammer for et bæredygtigt skovbrug, der sikrer, at både mennesker, dyr og skoven kan eksistere side om side. Vi ser FSC som et af de vigtige redskaber i dette arbejde og ønsker at bidrage til at udbrede kendskabet og øge efterspørgslen på FSC-certificerede produkter."


Jakob Lamm Zeuthen

Jakob Lamm Zeuthen

"Vi er hovedorganisation for handels og servicevirksomheder i Danmark og vi er glade for den store indsats FSC Danmark gør for vores medlemmer så de styrkes til at overholde regler og markedsføre produkter med FSC mærket. FSC Danmark er et meget troværdigt og markedsrelevant mærke for vores handelsmedlemmer. Vi ønsker derfor at bidrage til at FSC fortsætter med at udvikle sig til et kommercielt tænkende bæredygtighedsmærke til gavn for virksomhedernes forretning og et styrket bæredygtigt forbrug af træ i det danske samfund."

Jakob Bressendorf

”Vi arbejder hos HORN med en række holistiske tiltag fokuseret på fremme af bæredygtig udvikling i forhold til vores miljømæssige aftryk og sociale ansvarlighed.Da en stor del af vores produkter er træbaserede, har det dog været særligt vigtigt for os at sikre, at vi aktivt støtter op om bæredygtig skovhugst. Jeg mener, at FSC® er det mest troværdige system til sikring heraf - både grundet de skarpe regler for CoC, men også helhedsperspektivet i, at lokalsamfundet og de biologiske systemer bevares.Som samlet organisation ønsker HORN derfor gennem vidensopbygning at bidrage til bred forankring af FSC på markedet, således at vi i stigende grad vil opleve efterspørgsel efter certificeret træ fra både kunder og leverandører.”


Kristian Fribo

"Som førende leverandør af byggematerialer til dansk byggeri har vi i STARK et ansvar for at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri. Det ansvar løfter vi bl.a. ved at hjælpe vores kunder med at eksekvere deres mål om salg/aflevering af bæredygtigt byggeri på en effektiv måde og med succes. Derudover, udbreder STARK kendskabet til certificerede produkter, gennem uddannelse af vores medarbejdere og ved at øge tilgængeligheden af bæredygtige byggematerialer. Vi følger nøje udviklingen i markedet, og vi arbejder kontinuerligt på at gøre det nemmere for dansk byggeri at vælge bæredygtige alternativer."

Jesper Lund-Larsen

"I 3F og BAT-kartellet organiserer vi de medarbejdere, der er beskæftiget indenfor bl.a. skovbrug, træ- og møbelindustrien, byggeriet og papirindustrien, hvor træ og materialer fremstillet af træ indgår. For os er det vigtigt, at den sociale dimension af FSC-certificeringen indgår, idet vi dermed sikrer, at medarbejderne har ordentlige løn- og ansættelsesforhold. Ligesom vi finder, at det er vigtigt, at der er fokus på, hvordan vi kan omstille produktionen til en mere bæredygtig og grøn produktion, hvor også ordentlige arbejdsmiljøforholdene har fokus."


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208