Certificeringsprocessen (FM)

Kom godt i gang med certificeringsprocessen, der starter med, at du skal indhente et tilbud på certificering hos et FSC-godkendt certificeringsorgan eller en gruppeadministrator.

Certificeringsprocessen fra A-Z

Certificeringsprocessen i korte træk

Sådan ser et typisk certificeringsforløb ud for en skovejendom.

01Kontakt udbyder

Kontakt et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator mhp. at få et tilbud

02Vælg udbyder

Vælg et certificeringsorgan eller en gruppeadministratorog planlæg certificeringsprocessen internt

03Tilpas eller udarbejde driftsplan

Tilpas eller udarbejdskovens driftsplanmed udgangspunkt i FSC's certificeringskrav

04Ekstern evaluering

Ekstern evaluering foretaget af certificeringsorganet eller gruppeadministratoren (hovedevaluering)

05Evalueringsrapport

I modtager en evalueringsrapport med eventuelle afvigelser, der skal håndteres, og information om certificeringsbeslutning

06Certificering

I modtager FSC-certifikat

07Værdiskabelse

det fulde potentiale ud af FSC-certifikatet

08Årlig kontrol

Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretager årlig kontrol hos jer (audit)

01. Kontakt udbyder:

Kontakt et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator mhp. at få et tilbud

02. Vælg udbyder:

Vælg et certificeringsorgan eller en gruppeadministratorog planlæg certificeringsprocessen internt

03. Tilpas eller udarbejde driftsplan:

Tilpas eller udarbejdskovens driftsplanmed udgangspunkt i FSC's certificeringskrav

04. Ekstern evaluering:

Ekstern evaluering foretaget af certificeringsorganet eller gruppeadministratoren (hovedevaluering)

05. Evalueringsrapport:

I modtager en evalueringsrapport med eventuelle afvigelser, der skal håndteres, og information om certificeringsbeslutning

06. Certificering:

I modtager FSC-certifikat

07. Værdiskabelse:

det fulde potentiale ud af FSC-certifikatet

08. Årlig kontrol:

Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretager årlig kontrol hos jer (audit)

Certificeringsprocessen trin for trin

Fra du vælger at FSC-certificere din skov eller den skov, du forvalter, til, at I får jeres FSC-certifikat ser forløbet typisk sådan ud.

step
01

Kontakt et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator (gruppecertificering)

Et certificeringsorgan er en uvildig organisation, som fortager certificeringer. Certificeringsorganet vil informere om, hvilken standard skovejendommen skal leve op til og give et pris- og tidsestimat. En gruppeadministrator har en FSC-gruppecertificering, som kontrolleres af et certificeringsorgan, og som skovejendomme kan optages i og dermed blive certificeret gennem. Gruppeadministratoren vil ligesom certificeringsorganet informere om pris, standarder og tidsperspektiv. Du kan finde en liste over certificeringsorganer her og en liste over gruppeadministratorer her. FSC Danmark anbefaler altid, at I indhenter flere tilbud på FSC-skovcertificering. Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren vil bede jer udfylde en ansøgning, som deres tilbud vil laves ud fra.

step
02

Vælg et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator

Efter en grundig vurdering af tilbuddene, hvor I har sat jer ind i vilkår og de krav, I skal leve op til, vælger I et certificeringsorgan eller en gruppeadministrator, og der underskrives en kontrakt. I den fase aftaler man som regel også et tidspunkt for hovedevaluering af, om jeres skovdrift lever op til certificeringskravene.

step
03

Tilpas eller udarbejd driftsplan

Med udgangspunkt i den danske FSC-skovstandard gennemgås skovejendommens driftsplan for at sikre, at den lever op til certificeringskravene, og der foretages eventuelt justeringer. Hvis der ikke allerede eksisterer en driftsplan, udarbejdes den. Et certificeringsorgan må ikke hjælpe med at udforme driftsplanen. En gruppeadministrator, derimod, må gerne hjælpe med tilpasningen/udarbejdelsen, og dette er normalt med i tilbuddet. Har du en skovejendom under 250 ha., så er der færre krav og derfor eventuel mindre tilpasning af driftsplanen.

step
04

Ekstern evaluering (hovedevaluering)

Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren besøger skoven og foretager en evaluering på baggrund af driftsplanen, inspektion i skoven, interviews med relevante medarbejdere og anden dokumentation for at vurdere, om skovejendommen lever op til kravene i den danske FSC-skovstandard.

step
05

Evalueringsrapport

Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren udarbejder en rapport, som er baseret på evalueringen. Med udgangspunkt i denne afgøres det, om skovejendommen kan få et FSC-certifikat. I en certificeringsrapport kan der være mindre eller større afvigelser, som skal håndteres inden for en bestemt tidsfrist, for at et certifikat kan udstedes.

step
06

Certificering

Når eventuelle større afvigelser er håndteret, modtager skovejendomme et FSC-certifikat og kan sælge råtræ og flis fra skoven som FSC 100%. I nogle tilfælde kan en ekstra evaluering/kontrol komme på tale, hvis virksomheden ikke lever tilstrækkelig op til certificeringskravene.
 

step
07

Værdiskabelse

En FSC-certificering er ikke bare et certifikat til væggen. Med FSC har skovejendommen et værktøj, der kan skabe værdi på forskellige måder. Certifikatet giver dokumentation for, at den bidrager til FN’s verdensmål. Samtidig kan I bruge FSC’s velkendte logo og øvrige varemærker til at kommunikere skovens bæredygtige drift og det bæredygtige træ, I sælger. Læs mere om fordelene ved en FSC-skovcertificering.

step
08

Årlig audit / kontrol

Certificeringsorganet eller gruppeadministratoren foretager en årlig audit af skovejendommen, hvor det kontrolleres, at den fortsat lever op til FSC’s skovcertificeringskrav. En FSC-certificering er gyldig i fem år, og efter en årlig audit fra år to til fem, skal din skovejendom certificeres på ny (hovedevaluering).

Mere information

FSC's krav til skovcertificering

FSC-certificerede skove over hele verden evalueres ud fra FSC's 10 internationale Principper og Kriterier for bæredygtig skovforvaltning og nationalt tilpassede standarder. I Danmark er det den danske FSC-skovstandard (FSC-STD-DNK-02-2018), som fastsætter kravene til FSC-skovcertificering.

Gruppecertificering er en god løsning for mindre skovejendomme

Det er muligt at blive FSC-certificereret gennem et gruppecertifikat, som en selvstændig virksomhed er ansvarlig for, og det vil for mange være det nemmeste. I dette tilfælde er det administratoren/lederen af certifikatet, der auditerer din skovejendom, og udsteder certifikatet, så du kan sælge dit træ som FSC 100% og dermed dokumentere bæredygtigt træ over for dine kunder.

Vand er en vigtig økosystemtjeneste

Med FSC’s procedure for økosystemtjenester kan skovforvaltere dokumentere, hvordan deres forvaltningspraksis bevarer eller genopretter værdifulde økosystemtjenester i skoven. Hermed kan skovforvalterne lave anprisninger (claims) om de specifikke økosystemtjenester efter samme principper, som når de sælger deres træ som FSC 100%. Det giver en unik mulighed for at fortælle positive historier om skoven og tiltrække investorer, der gerne vil give økonomiske støtte til bevarelse af økosystemtjenester.

Kontakt FSC Danmark for mere info.

Dokumenter din bæredygtige drift med FSC

Ønsker du som skovejer at sælge og markedsføre dit træ som FSC-certificeret skal du have FSC-skovcertificering - også kaldet ”FSC Forest Management (FM) certification” – hvormed du viser, at din skov lever op til FSC’s anerkendte principper for bæredygtig skovforvaltning.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering.