Årsdag 2022

FSC Danmark er stolte af at være en levende platform for netværk og engagement på tværs af brancher og interesser. Medlemslisten består nu af 141 organisationer og virksomheder fra et bredt udsnit af dansk erhvervsliv og NGO-verdenen, og til årsdagen 2022 var der noget for alle!

Det talte vi om

I år var det endelig muligt at tage alle med på skovtur. Her viste bl.a. Aarhus Kommune rundt i deres FSC-certificerede områder og fortalte om skovdrift, certificering og hvordan man i praksis tager hensyn til natur, biodiversitet, økosystemtjenester og sikrer gode sociale forhold i den drevne skov.

Årsdagen gav også anledning til en præsentation af udkastet til FSC Danmarks strategi 2022-2026. Udkastet og processen for færdiggørelse af strategien blev efterfølgende vedtaget af generalforsamlingen.
Strategien udspringer af FSC internationals globale strategi 2021-2026.

Vi talte også om året, der gik, vokseværk i medarbejderstaben og nye spændende projekter, og så delte formand Peter K. Kristensen et indblik i fremtiden. Han fortalte, at FSC Danmark kommer til at arbejde mere og koncentreret med værdien af FSC især i starten af leverandørkæden hos skovejerne. Desuden har FSC Danmark en ambition om, at netværket mellem alle de virksomheder og organisationer, som den efterhånden lange medlemsliste består af, kan skabe synergier og handlinger, så vi alle får mere ud af det store fællesskab, vi en del af i FSC Danmark.

Læs om alle FSC Danmarks højdepunkter fra 2021 i årsrapporten.

Dagen blev rundet af med muligheden for at møde alle FSC Danmarks medarbejdere, som fortalte om aktuelle temaer og projekter.

Skoven

 

Medlemmer hyldet med 100% FSC-diplom

FSC Danmark hylder også hvert år på årsdagen de medlemmer, som siden sidst har indført en 100% FSC-politik på en eller flere produktgrupper. Se hvem, der fik diplomet i år.

Diplomoverrækkelse

 

Valg til bestyrelsen

Til generalforsamlingen var Kristian Fribo, Stark, Søren Hinge-Christensen, Træ- og Møbelindustrienog Anders Kroman Liin, Dansk Erhverv valg i det økonomiske kammer. Alle tre blev valgt ind.  

Jakob Bressendorf, Horn Bordplader, og Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv er trådt ud af bestyrelsens økonomiske kammer. 

I det sociale kammer var Katrine Lindegaard, 3F, og Mads Flinterup, Hedeselskabet, på valg. Begge kandidater blev valgt ind. Endeligt stillede André Mildam fra Verdens Skove op som kandidat i miljøkammeret og blev valgt ind.  

I FSC Danmarks bestyrelse sidder nu:

 • Peter K. Kristensen, Ørsted, økonomisk kammer  
 • Kristian Fribo, STARK, økonomisk kammer  
 • Søren Hinge-Christensen, Træ- og Møbelindustrien, Dansk Industri, økonomisk kammer 
 • Anders Kroman Liin, Dansk Erhverv, økonomisk kammer 
   
 • Marie Sigvardt, Red Orangutangen, miljøkammer  
 • André Mildam, Verdens Skove, miljøkammer 
   
 • Katrine Lindegaard, 3F, Den grønne gruppe, socialt kammer 
 • Mads Flinterup, Hedeselskabet, socialt kammer 

Jakob Bressendorf, Horn Bordplader, er trådt ud bestyrelsen, og FSC Danmark takker Jakob for sit store bidrag i bestyrelsen. Der skal også lyde en stor tak til Jakob Lamm Zeuthen (tidl. Dansk Erhverv, nu Nemlig.com), som trådte ud af bestyrelsen tidligere i år. 

 

Hos FSC Danmark vil vi gerne takke alle deltagere for deres opbakning og engagement under generalforsamlingen. 

 

I skoven