Salling Aarhus

Med mindre end 7 år tilbage til at løse klima- og biodiversitetskrisen, er der behov for handling og handling nu. På FSC Danmarks årsdag og generalforsamling onsdag d. 10. maj 2023 stiller vi skarpt på, hvordan verden kunne se ud i 2030 ud fra de tendenser og lovgivninger, vi ser nu.  

Samtidig tager vi et ærligt indblik i, hvordan man holder fast i ansvarligheden og de bæredygtige målsætninger i en tid med permakriser, og hvordan partnerskaber og fælles front kan være en støtte i fremdriften. Vi inviterer derfor FSC Danmarks medlemmer til en dag med udgangspunkt i håndgribelige cases og praktiske erfaringer på, hvordan vi sammen når målet. 

Generalforsamling

Vi starter dagen med generalforsamling, som er åben for alle, men hvor kun medlemmer af FSC Danmark har stemmeret. Her kan du blandt andet høre om FSC's udvikling i Danmark og vores aktiviteter.

Læs mere om dagsorden, opstilling af forslag, bestyrelsesvalg med videre.

Vigtigt om tilmelding

Medlemmer af FSC Danmark har fortrinsret til FSC Danmarks årsdag og generalforsamling. Den 15. april, hvor der er tilmeldingsfrist, vil vi give ikke-medlemmer besked om, hvorvidt de har fået en plads til arrangementet efter først-til-mølle-princippet.   

Bemærk, at din organisation eller virksomhed ikke automatisk er medlem af FSC Danmark, selvom I har en FSC-certificering eller FSC-licens til brug af FSC's varemærker. Er I medlem, så har I tegnet et medlemskab, som I betaler for, udover jeres certificering/licens. Tjek medlemslisten, hvis du er i tvivl om, hvorvidt I er medlem.  

Organisationer og virksomheder, der ikke er medlem af FSC Danmark, kan tilmelde én person per organisation/virksomhed.     

Medlemmer af FSC Danmark kan som udgangspunkt tilmelde op til to personer. Ved mere end 60 tilmeldte medlemsorganisationer, justeres dette antal dog til én person pr organisation. Besked gives herom direkte til medlemsorganisationer med to tilmeldte senest d. 15. april.