FSC-skovcertificering

FSC-skov, Polen (© Uwe Sayer)© Uwe SayerFSC-skovcertificering, også kaldet Forest Management-certificering (FM-certificering), kan opnås af skovejere eller
-forpagtere, hvis skovforvaltning lever op til FSC’s principper og kriterier.

FSC-certificering giver dig bevis og tredjeparts dokumentation for din omhyggelige og langsigtede skovforvaltning.


Hvad indebærer en FSC-skovcertificering?

Du skal certificeres efter den danske FSC-skovstandard
FSC-certificerede skove skal drives efter nationale standarder, som er baseret på FSC's internationale principper og kriterier for ansvarlig skovforvaltning. Hvert land har således sin egen standard, og i Danmark har vi den danske FSC-skovstandard, som er udviklet i et samarbejde mellem skovejere, industrien, grønne organisationer og sociale organisationer og godkendt af FSC International. Download standarden i menuen til højre.

Læs mere om, hvordan en national FSC-skovstandard udvikles her.

Certificeringsprocessen
For at få en FSC-skovcertificering foretager et FSC-godkendt certificeringsorgan en inspektion. Hvis skovejendommen drives i overensstemmelse med den danske FSC-standard, udstedes et FSC-certifikat. Læs mere om processen for at blive FSC-certificeret her.

Hvem er certificeret i Danmark?
Du kan søge efter FSC-certifikater for skovejendomme i Danmark via FSC's internationale database info.fsc.org. Her vælger du "Denmark" (Country Or Area) og "FM/COC" (anden rullemenu ved Certificate Code) og klikker "Search" (søg). Ved at klikke på det enkelte certifikat kan du få information vedrørende areal, udløbsdato, auditrapporter m.m.

Certificeringen foretages af certificeringsorganer og gruppeadministratorer
Da det er FSC som via nationale arbejdsgrupper opstiller reglerne (standarderne) for certificering, er det ikke FSC selv, der foretager certificeringen af skovejendomme. Det gør godkendte tredjeparts certificeringsorganer eller gruppeadministrator, hvis en skovejendom opfylder betingelserne for certificering gennem en gruppe. Via nedenstående link kan du se de virksomheder, der tilbyder denne service i Danmark.

Gå til liste over certificeringsorganer.
Gå til liste over gruppeadministratorer.

Kontakt FSC Danmark, hvis du har spørgsmål til skovcertificering
Hvis du har spørgsmål til FSC-skovcertificering og den danske skovstandard, så kontakt Søren Dürr Grue på mail (s.grue@dk.fsc.org) eller telefon (21 69 41 45).

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208