CoC-certificering

FSC-certificerede korkpropper (© Jon Mason)© Jon MasonChain of Custody-certificering (CoC) kan opnås af skovejere, producenter, grossister eller lignende og er en sporbarhedscertificering, der sikrer, at skovbaserede materialer og produkter, som er købt, mærket og solgt som FSC-certificerede, stammer fra bæredygtigt drevne skove, kontrollerede kilder, genbrugsmaterialer eller en blanding heraf.

Dermed kan slutbrugeren vælge FSC-certificerede produkter med vished om, at der bag produktet ligger et system, der kontrollerer træets oprindelse.


Hvad er en CoC-certificering?

Gennem en CoC-certificering beviser virksomheden, hvordan FSC-træet er sporbart ift. andet træ i produktion, administration og lagerføring, og det tjekkes årligt af uvildige certificeringsorganer. Under enkeltstående projekter, hvor der skal bruges FSC-træ, kan man ofte nøjes med en projektcertificering.

CoC-certificerede produkter må mærkes med FSC's varemærker og sælges videre til næste led i leverandørkæden med FSC-claims på fakturaer og følgesedler. Læs om varemærkebrug her.

Har du brug for mere viden om FSC-CoC-certificeringskravene, så tjek vores kursuskalender for relevante kurser eller tilmeld dig vores online FSC-CoC-kursus (engelsk).

FSC's CoC-krav omfatter:

DEL I: Universelle krav (obligatorisk)

1 CoC-ledelsessystem
2 Indkøb af materialer
3 Håndtering af materialer
4 Registrering af FSC-materiale og -produkter
5 Salg
6 Overensstemmelse med lovgivning om træprodukters lovlighed

DEL II: Kontrol af FSC-claims (obligatorisk)

7 Etablering af produktgrupper til kontrol af FSC-claims
8 FSC's grundlæggende krav om arbejdstagerrettigheder
9 Transfersystemet
10 Procentsystemet
11 Kreditsystemet

DEL III: Supplerende krav (gældende iht. et certifikats anvendelsesområde)

12 Krav til FSC-mærkning
13 Outsourcing

DEL IV: Kvalifikationskriterier for individuel, multi-site- og gruppe-CoC-certificering (gældende iht. et certifikats anvendelsesområde)

14 Kvalifikation til individuel CoC-certificering
15 Kvalifikation til multi-site-CoC-certificering
16 Kvalifikation til gruppe-CoC-certificering

I den vejledende danske oversættelse af FSC-CoC-standarden, som du kan downloade i højre side, kan du læse, hvilke krav de enkelte afsnit indeholder. Her kan du også downloade en FSC-CoC-procedureskabelon, som du kan bruge til at komme godt i gang med din egen FSC-procedure.

Find ud af, om din virksomhed skal certificeres her.
Læs om, hvordan du bliver CoC-certificeret her.

Certificeringen foretages af certificeringsorganer eller en gruppeadministrator
Da det er FSC, der opstiller reglerne (standarderne) for certificering, er det ikke FSC selv, der foretager selve certificeringen af virksomheder. Det gør godkendte certificeringsorganer eller gruppeadministratorer (kun for mindre virksomheder). Nedenstående link viser en række virksomheder, der tilbyder denne service i Danmark.

Gå til liste over certificeringsorganer her.
Gå til liste over gruppeadministratorer her.
Gå til priser for CoC-certificering her.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000208